Project Description

Götalandsvägen 230/Älvsjö 360, Älvsjö

Fastigheten ligger intill Älvsjövägen med utmärkt skyltläge och med bra kommunikationer till Stockholm City. Fastigheten består av sex huskroppar med en uthyrningsbar yta på 21 681 kvm. Fastigheten uppfördes 1996 och har dragspelsformade huskroppar.
Bland hyresgästerna finns bland annat Stockholms stads idrottförvaltning, Försäkringskassan, Anticimex och Gemalto.