Project Description

Karlsrogatan 2, Solna

Byggnaden är 12 970 kvm och byggdes 1968. Den ligger i Solna längs med Enköpingsvägen (E18). Fastigheten består av lager och kontorslokaler.

Fakturaadress

Bostads AB Trojeborg
Fack 118/Bolag 433
FE 570
751 75 Uppsala