Project Description

Spjutvägen 1, Järfälla

Fastigheten Skälby 3:1321 har bra kommunikationsläge med bil och bussar 5-10 minuters gångavstånd från fastigheterna som kopplar samman till pendeltågsstation i Barkarby. T-banans blå linje förlängs till Barkarby/Veddesta och förväntas vara i drift 2021.Utöver detta tas nya Mälarbanan i drift under 2016.

Fastigheten är 3 757 kvm.

Fakturaadress

Skälby 3:1321 Fastighetsaktiebolaget
Fack 1241 / Bolag 632
FE 570
751 75 Uppsala