Profi Fastigheter – Fastigheter i fokus

Profi Fastigheter bedriver aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 520 000 kvm kommersiella lokaler. Verksamheten drivs i egen regi och organisationen består av cirka 35 kunniga medarbetare. Profi Fastigheter har som mål att vara framstående inom hållbar förvaltning och utveckling av fastigheter vilket gagnar våra kunder och samhället i stort. Bland Profi Fastigheters investerare återfinns bland andra Kåpan Pensioner Försäkringsförening, Alecta, Sparinstitutens Pensionskassa (SPK), Postens Pensionsstiftelse, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Skandinaviska Enskilda Banken Pensionsstiftelse.

Att på ett hållbart sätt skapa värden genom aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter.
Vi arbetar aktivt med att utveckla och optimera våra fastigheter och markområden, en målsättning är att skapa byggrätter och öka exploateringsgraden för att på så sätt exploatera en fastighet eller möjliggöra utvecklingsprojekt. Att utveckla platser som bidrar till hållbara stadsmiljöer är viktigt för oss, vi gör det genom aktiva dialoger och samarbeten med samarbetspartners, andra fastighetsägare och kommer. Vi vill bidra till attraktiva platser där människor vill leva och verka.
0
Områden
0
Medarbetare

Huvudkontor

Våra fastigheter