Våra områden

Vi bedriver aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter i totalt sexton områden i Storstockholm.
Här hittar du mer information om våra områden och vilka fastigheter och lediga lokaler som ligger i dessa.