X-Business Arena – Älvsjö2018-11-13T11:25:42+00:00

Älvsjö360 – Älvsjö

Med det nya bostadsområdet Älvsjöstaden tar Stockholm Stad ett stort kliv mot en ny tid. Den nya kvartersmiljön sträcker sig från Solbergaskogens vackra strövområden till stadsdelens centrum. När Älvsjöstaden står färdigt blir det en levande miljö som knyter samman stadsdelen och kompletterar den historiska närbebyggelsen.
Tillsammans med Stockholm stad skapar vi en ny era för vår fastighet Älvsjö 360, Kabelverket 2. Vi vill vara ett komplement till den tänkta omkringliggande bostadsbebyggelsen och planerar för både ökad handel, kontor och bostadsutveckling.
Projektet befinner sig i planstartsskede