X-Business Arena – Handenterminalen2018-11-13T11:26:00+00:00

Handenterminalen

Tillsammans med Haninge kommun och Wingårdhs Arkitektkontor har vi skapat en utvecklingsidé för Handenterminalen och delar av kommunens fastigheter Söderbymalm 3:466 och 3:408. Utvecklingsidén är framtagen utifrån Haninge kommuns stadsutvecklingsplan och ska syfta till att området kring Handenterminalen blir hållbart, tryggt, moderniserat och stadsmässigt för att möta dagens och morgondagens krav.
Utvecklingsidén öppnar upp stadsbilden och kopplingen mot Haningeterassen, möjliggör närmare 600 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge samt skapar ytterligare förutsättningar för utökad handel och service. Anslutning till Rudansjön studeras noga för att ytterligare förstärka kopplingen mellan sjön och de centrala delarna i Handen.
Projektet befinner sig i planstartsskede.