X-Business Arena – JV1002018-11-13T11:26:07+00:00

JV100 – Järfälla

Strax intill Jakobsberg station, en av Stockholms större knutpunkter för pendeltåg och busstrafik, ser vi stora möjligheter att skapa nya kvarter för bostäder och service. Projektet är en del av detaljplanen Järfällavägen -Kvarnvingevägen och befinner sig i samrådsfas. Detaljplanens syfte är att möjliggöra drygt 600 bostäder, butiker och kontor på västra sidan om järnvägsspåren i centrala Jakobsberg. Målsättningen är att Järfällavägen ska upplevas som en livfull, innehållsrik, trygg och gångvänlig miljö. Genom ett utvecklat stråk knyts den nya södra stationsuppgången och Jakobsbergs centrum starkare samman med skol- och idrottsområdet samt Söderdalen.
Planförslaget är utställt på samråd under tiden 13 september till 19 oktober 2018.