X-Business Arena – Nordic Forum2018-11-13T11:26:13+00:00

Nordic Forum

Kista är Stockholms största kontorsmarknad och Europas viktigaste kluster inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT), nu ska Kista utvecklas ytterligare med stadskvalitéer som bla bostäder. Profi Fastigheter och Nordic Forum har en aktiv roll det framtida Kista tillsammans med andra fastighetsägare och Kista Science City. Tillsammans har vi arbetat fram Kistamanifestet som beskriver ambitionen framåt.
Utvecklingsarbetet befinner sig i strukturplaneskede.