Business Arena – Tumba2018-09-17T19:55:05+00:00

Tumba – Botkyrka

I anslutning till Tumba Centrum och en av Stockholmsregionens större kollektivtrafik-noder med buss och pendeltåg vill vi skapa möjligheter för en helt ny stadsdel för boende, verksamheter och service.
Projektet har erhållit planbesked.