Internationella dagen för biologisk mångfald

I samband med Internationella dagen för biologisk mångfald har vi glädjen att berätta att 200.000 bin flyttar in i bikupor på våra fastigheter i Kista, Tumba och Bredden. Bikuporna är ett led i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete då bin bland annat ökar pollineringen i närområdet och främjar därmed närproduktionen av livsmedel.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på www.profi.se/hallbarhet