För investerare 2017-11-21T14:29:04+00:00

För investerare

Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 530 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har cirka 35 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort. Bland Profi Fastigheters investerare återfinns bland andra Kåpan Pensioner Försäkringsförening, Alecta, Sparinstitutens Pensionskassa (SPK), Postens Pensionsstiftelse, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Skandinaviska Enskilda Banken Pensionsstiftelse.