För investerare

Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 500 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har cirka 35 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort. Bland Profi Fastigheters investerare återfinns bland andra Kåpan Pensioner Försäkringsförening, Alecta, Sparinstitutens Pensionskassa (SPK), Postens Pensionsstiftelse, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Skandinaviska Enskilda Banken Pensionsstiftelse.

Vi skapar hållbara värden genom aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter.

Den bärande idén är att investera i kommersiella fastigheter där vi kan skapa värden genom aktiv förvaltning och utveckling. Vår målsättning är generera attraktiv avkastning på investerat kapital samtidigt som verksamheten ska bedrivas med hållbarhet som ledord.

Vi skapar hållbara stadsmiljöer för vår egen och kommande generationer.

När Stockholm växer och förutsättningar för hur vi lever, verkar och bor förändras, förändras också användningen av mark och byggnader. När vi på Profi Fastigheter investerar och engagerar oss tar vi ansvar för stadsmiljöers utveckling och framtid – vi förlänger byggnaders liv och vi får samtidigt det investerade kapitalet att växa. Det är effektivt resursutnyttjande och det är hållbart på riktigt.

Vi förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter och hållbara stadsmiljöer genom att finna möjligheter som andra inte ser.

När vi på Profi Fastigheter identifierat en plats med potential så investerar vi kunskap, tid och pengar. Vi förvaltar, utvecklar och hittar nya, bättre – alltid hållbara – lösningar för attraktiva lokaler och stadsmiljöer. Vi följer ständigt vår marknad och söker möjligheter som andra inte ser.