Vill du växa med oss?

Vårt team består av ca 35 medarbetare, jämnt fördelat mellan kvinnor och män med en medelålder på 42 år. Vår personal rekryteras såväl för sin unika specialistkompetens som för sin kommersiella förståelse för hela verksamheten, en kombination av djup och bredd. Men viktigast av allt är kanske personligheten; tillsammans skapar vi energi, är stolta över vad vi gör och trivs med varandra.

Arbetet är inte allt, det är mycket som måste samverka för att man ska trivas. Förutom årliga friluftsresor och konferenser ser vi till att våra medarbetare har bästa förutsättningar för friskvård och träning, och avslutar gärna fredagen med att gemensamt summera veckans arbete i våra egna lokaler med utsikt över Stockholms takåsar.

Lediga tjänster

Vår affärsidé

Vi skapar hållbara värden genom aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter.

Den bärande idén är att investera i kommersiella fastigheter där vi kan skapa värden genom aktiv förvaltning och utveckling. Vår målsättning är generera attraktiv avkastning på investerat kapital samtidigt som verksamheten ska bedrivas med hållbarhet som ledord.

Vision

Vi skapar hållbara stadsmiljöer för vår egen och kommande generationer.

När Stockholm växer och förutsättningar för hur vi lever, verkar och bor förändras, förändras också användningen av mark och byggnader. När vi på Profi Fastigheter investerar och engagerar oss tar vi ansvar för stadsmiljöers utveckling och framtid – vi förlänger byggnaders liv och vi får samtidigt det investerade kapitalet att växa. Det är effektivt resursutnyttjande och det är hållbart på riktigt.

Mission

Vi förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter och hållbara stadsmiljöer genom att finna möjligheter som andra inte ser.

När vi på Profi Fastigheter identifierat en plats med potential så investerar vi kunskap, tid och pengar. Vi förvaltar, utvecklar och hittar nya, bättre – alltid hållbara – lösningar för attraktiva lokaler och stadsmiljöer. Vi följer ständigt vår marknad och söker möjligheter som andra inte ser.

Våra kärnvärden

Vår syn på hur verksamheten i Profi Fastigheter bedrivs speglas i våra värderingar. Profi Fastigheters värderingar ska ge alla anställda vägledning för hur vi agerar i det dagliga arbetet – gentemot varandra som medarbetare, gentemot hyresgäster och samarbetspartners och gentemot samhället i stort.

Vi på Profi Fastigheter delar ett starkt engagemang för vår verksamhet och det vi försöker uppnå. Det handlar om att vi gör vårt bästa för att dela med oss av kunskap, erfarenhet och energi till hela verksamheten – till hyresgäster, samarbetspartners, investerare och kollegor. Möter vi motstånd tar vi i lite mer. Ställs vi inför svårigheter söker vi nya vägar.

Vi gillar att jobba ihop och vi har kul på jobbet.

Affärsmässighet på Profi Fastigheter handlar om att förstå sin egen roll, våra hyresgästers behov, våra investerares förväntningar och vår affärsidé – och att kunna omsätta detta till handlingar som bygger företaget starkare. Allt vi gör, gör vi för verksamhetens bästa. Vår verksamhet präglas av hög moral och full transparens. På Profi Fastigheter ställer vi höga krav på alla vi samarbetar med. Men vi ställer ännu högre krav på oss själva. Medarbetare, hyresgäster, investerare och andra samarbetspartners ska alltid mötas med lyhördhet och förståelse, men också av uppriktighet och tydlighet.

På Profi Fastigheter finns många av branschens främsta. Här finns möjligheter att växa som individ och att växa med företaget. Vi är passionerat intresserade av fastigheter och kan fastighetsbranschen utan och innan. Vi har kunskap om och förståelse för förändringar i fastighetsbranschen, näringslivet och samhället. Vi ligger alltid steget före och vi är alltid beredda att hitta nya lösningar. Vi är aldrig nöjda, vi vill alltid bli bättre.

När vi mobiliserar varje medarbetares unika kompetens och erfarenhet till ett gemensamt agerande är vi som bäst, ett svårslaget lag.

Ett par ord från medarbetarna

“Fantastisk arbetsmiljö, god kamratskap, vi arbetar tillsammans och stöttar varandra”

“Stabilt, välskött och genomgående proffsigt bolag som värdesätter sina medarbetare”

” Jag fick ett väldigt varmt mottagande och kände mig hörd, inkluderad och även fick förtroende från teamet!”

“Ett bolag under frammarsch där det händer nya saker hela tiden”

“Känns alltid bra att komma till kontoret på morgonen”

“Duktiga medarbetare som strävar framåt hela tiden”