Konstengagemang 2017-11-28T14:39:46+00:00

Vårt konstengagemang

På Profi Fastigheter vill vi utveckla våra fastigheter till en positiv kraft i närområdet. Vi ska agera hållbart inte bara miljömässigt och ekonomiskt – utan även socialt. Många människor möter en fastighet varje dag. Fastigheter påverkar människor i det tysta. Därför spelar det roll hur de är planerade och vad de talar för språk. Konsten i och omkring en fastighet kan göra stor skillnad i människors liv. Den kan beröra och väcka tankar. Den kan skapa glädje. Därför är det naturligt för Profi med en långsiktig satsning på intressant konst i och kring våra fastigheter.

Case

Profi Fastigheter + Konstfack = Tearable Craft på InfraCity

InfraCity är en plats som rymmer både förändring och minnen. Genom en omvandling från kontorsområde och handelsplats är vår vision för InfraCity och Bredden att skapa en av Storstockholms trevligaste stadsdelar.

Men hur kan man visualisera det som ännu inte finns?

Vi bjöd in studenterna från Masterprogrammet CRAFT! på Konstfack för att på plats undersöka detta och andra frågor som: Hur kommer samtidens hantverk att kommunicera med kommande generationer? Vad är konstnärens roll i en stadsdel i förändring?

Inspirerade av platsens historia, bland annat Lars Gullstedts tidiga visioner, presenterade studenterna sina tankar i grupputställningen ’Tearable Craft’. Under kursen MiniMax utmanades studenterna att uttrycka sina egna konstnärliga idéer på en allmän plats. De var begränsade i sitt material val, istället för ädelmetall, glas och textil var studenterna hänvisade till att arbeta med material som är en del av kontorets vardag – paper, kartong och plast. I utställningen som har varit öppen i två månader visar eleverna storskaliga modeller av sina idéer och reflektioner kring platsen samt bearbetar sina egna arbetsmetoder inför sina kommande examensprojekt.

Genom samarbetet har vi sett att hantverk har förmågan att förvandla ett utrymme, visualisera idéer och möjlighet att förändra världen. Våra fastigheter skall vara kända för att vara trygga, säkra och kreativa platser. Vi ser att konst kan skapa och fördjupa samtal och relationer. I det sammanhanget ser vi  Konstfack som en intressant samarbetspartner för att utforska dessa idéer och i förlängningen skapa en starkare identitet för områden i förändring.

Profi Fastigheter stöttar Market Art Fair

Market Art Fair är Nordens ledande mässa för samtidskonst. Profi Fastigheter, med 500 000 kvm kommersiella lokaler  i Stockholmsområdet, går nu in som sponsor till Market i ett långsiktigt samarbete. Ett omedelbart syfte är att låta våra partner och kontakter uppleva Nordens bästa samtidskonst. Men vi har även ett långsiktigt syfte: att lära oss mer, bygga nätverk och lägga grunden för framtida kollaborationer. Vår långsiktiga målsättning  är att konsten ska  stärka våra fastigheters attraktivitet inte bara ur ett estetiskt perspektiv.

Under Market bjuder Profi på unika visningar med vår egen ciceron. Läs mer här.

www.marketartfair.com

Ulrika Sparres verk på InfraBusinessCenter

Konst påverkar oss långt mer än de flesta av oss är medvetna om. Den stimulerar tankeverksamheten, väcker funderingar om den egna existensen och bidrar till människors mentala välmående. Den bidrar också till positiva, känslomässiga hågkomster och minnesbilder. Genom en medveten placering av konst här på InfraBusinessCenter vill vi bidra till intressanta möten och samtal människor emellan, så väl med konstnären som med den tillfälliga besökaren och med oss som arbetar här varje dag.

Ulrika Sparre (f. 1974) bor och arbetar i Stockholm. Hon utbildade sig på Konstfack och Gerrit Rietveld Academie i Holland. Ulrika Sparre arbetar med installation, skulptur, fotografi, film, performance och ljud. Ulrika Sparre har ställt ut på bl.a. Färgfabriken i Stockholm, Reykjavik Art Museum, Galleri Niklas Belenius, Varbergs Konsthall och Interaktiva Institutet. Hon har tilldelats Beckers konstnärsstipendium (2008) och Stockholms stads kulturstipendium (2012). Hon representeras av Stene Projects.

www.ulrikasparre.com

Kv Caroli

För det platsspecifika verket på Kv Caroli har Matthias van Arkel valt att kombinera två olika uttryckssätt som är kännetecknade för hans konstnärskap: spraymåleri och skulptur i platinasilikongummi. Tillsammans bildar de helheten som har fått titeln ”Depth and Surface” där Matthias leker med hur betraktaren uppfattar yta och djup. ”Spray Painting”, som intar två av torgets väggar, är vid första ögonkastet en spraymålning på väggytan, men under tiden som man betraktar målningen bildar dess mångfärgade penseldrag en känsla av djup där nya former uppstår. Samtidigt står skulpturen ”Looped Painting” lutad mot en av pelarna i rummet. Skulpturens komplexa färgspråk och utformning i kombination med den uppenbara tyngden gör att man inte kan undgå dess närvaro.

Matthias van Arkel är en av de mest framstående samtida konstnärer i Sverige, och har en masterexamen från Konstfack i Stockholm. Han har även studerat vid Kungliga Konsthögskolan i samma stad. van Arkel har ställt ut flitigt, både i Sverige och internationellt, och är representerad i flera offentliga och privata samlingar, däribland Moderna Museet. Han representeras av Cecilia Hillström Gallery i Stockholm.

www.matthiasvanarkel.com
www.chgallery.se/artists/matthias-van-arkel