Om Profi 2017-11-21T14:29:04+00:00

Profi Fastigheter

Profi Fastigheter bedriver aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 520 000 kvm kommersiella lokaler. Verksamheten drivs i egen regi och organisationen består av cirka 35 kunniga medarbetare.

Profi Fastigheter har som mål att vara framstående inom hållbar förvaltning och utveckling av fastigheter vilket gagnar våra kunder och samhället i stort. Bland Profi Fastigheters investerare återfinns bland andra Kåpan Pensioner Försäkringsförening, Alecta, Sparinstitutens Pensionskassa (SPK), Postens Pensionsstiftelse, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Skandinaviska Enskilda Banken Pensionsstiftelse.

 

Storstockholm