Profi Fastigheter

Profi Fastigheter bedriver aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter med fokus på Storstockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 500 000 kvm kommersiella lokaler. Verksamheten drivs i egen regi och organisationen består av cirka 35 kunniga medarbetare. Vi har som mål att vara framstående inom hållbar förvaltning och utveckling av fastigheter vilket gagnar våra kunder och samhället i stort. Bland Profi Fastigheters investerare återfinns bland andra Kåpan Pensioner Försäkringsförening, Alecta, Sparinstitutens Pensionskassa (SPK), Postens Pensionsstiftelse, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Skandinaviska Enskilda Banken Pensionsstiftelse.

Vår affärsidé

Vi skapar hållbara värden genom aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter.

Den bärande idén är att investera i kommersiella fastigheter där vi kan skapa värden genom aktiv förvaltning och utveckling. Vår målsättning är generera attraktiv avkastning på investerat kapital samtidigt som verksamheten ska bedrivas med hållbarhet som ledord.

Vision

Vi skapar hållbara stadsmiljöer för vår egen och kommande generationer.

När Stockholm växer och förutsättningar för hur vi lever, verkar och bor förändras, förändras också användningen av mark och byggnader. När vi på Profi Fastigheter investerar och engagerar oss tar vi ansvar för stadsmiljöers utveckling och framtid – vi förlänger byggnaders liv och vi får samtidigt det investerade kapitalet att växa. Det är effektivt resursutnyttjande och det är hållbart på riktigt.

Mission

Vi förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter och hållbara stadsmiljöer genom att finna möjligheter som andra inte ser.

När vi på Profi Fastigheter identifierat en plats med potential så investerar vi kunskap, tid och pengar. Vi förvaltar, utvecklar och hittar nya, bättre – alltid hållbara – lösningar för attraktiva lokaler och stadsmiljöer. Vi följer ständigt vår marknad och söker möjligheter som andra inte ser.

Våra vägledande kärnvärden

Vår syn på hur verksamheten i Profi Fastigheter bedrivs speglas i våra värderingar. Profi Fastigheters värderingar ska ge alla anställda vägledning för hur vi agerar i det dagliga arbetet – gentemot varandra som medarbetare, gentemot hyresgäster och samarbetspartners och gentemot samhället i stort.

Vi på Profi Fastigheter delar ett starkt engagemang för vår verksamhet och det vi försöker uppnå. Det handlar om att vi gör vårt bästa för att dela med oss av kunskap, erfarenhet och energi till hela verksamheten – till hyresgäster, samarbetspartners, investerare och kollegor. Möter vi motstånd tar vi i lite mer. Ställs vi inför svårigheter söker vi nya vägar.

Vi gillar att jobba ihop och vi har kul på jobbet.

Affärsmässighet på Profi Fastigheter handlar om att förstå sin egen roll, våra hyresgästers behov, våra investerares förväntningar och vår affärsidé – och att kunna omsätta detta till handlingar som bygger företaget starkare. Allt vi gör, gör vi för verksamhetens bästa. Vår verksamhet präglas av hög moral och full transparens. På Profi Fastigheter ställer vi höga krav på alla vi samarbetar med. Men vi ställer ännu högre krav på oss själva. Medarbetare, hyresgäster, investerare och andra samarbetspartners ska alltid mötas med lyhördhet och förståelse, men också av uppriktighet och tydlighet.

På Profi Fastigheter finns många av branschens främsta. Här finns möjligheter att växa som individ och att växa med företaget. Vi är passionerat intresserade av fastigheter och kan fastighetsbranschen utan och innan. Vi har kunskap om och förståelse för förändringar i fastighetsbranschen, näringslivet och samhället. Vi ligger alltid steget före och vi är alltid beredda att hitta nya lösningar. Vi är aldrig nöjda, vi vill alltid bli bättre.

När vi mobiliserar varje medarbetares unika kompetens och erfarenhet till ett gemensamt agerande är vi som bäst, ett svårslaget lag.