Tomträtterna, med beteckningarna Nattvakten 3, 5, 6, 7, 8, 9 & 10, är strategiskt belägna i direkt anslutning till Norrvikens pendeltågsstation. Norrvikens Företagspark har ett 50-tal hyresgäster från många olika branscher. Profi tillträder fastigheterna 30/12 – 2015.

– Genom förvärvet av Norrvikens Företagspark stärker vi Profi Fastigheters hyresgästerbjudande i norra Stockholm ytterligare. Vi ser läget som oerhört intressant, såväl närheten till spårbunden kollektivtrafik som de utvecklingsmöjligheter området medger, säger Thomas Sipos på Profi Fastigheter.