Fastigheten är strategiskt belägen med gångavstånd till Tumba Centrum och Tumba Station, en betydande knutpunkt för kollektivtrafik med pendeltåg och lokalbussar i södra Stockholm. Fastigheten har en uthyrningsgrad på ca 90 procent, tongivande hyresgäster är utöver Alfa Laval, Riksantikvarieämbetet och Botkyrka Kommun.

Förvärvet genomförs i samarbete med Renger Investment Management (RIM), som också investerar i projektet. Samarbetet innebär vidare att Profi Fastigheter tillsammans med RIM kommer att driva och ansvara för det strategiska förvaltnings- och utvecklingsarbetet på fastigheten.

Profi Fastigheter ser goda möjligheter att tillsammans med Botkyrka kommun driva en stadsdelsutveckling av området som innefattas i kommunens översiktsplan som tät stadsbygd.

Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter:

”Det här är ett jättespännande förvärv. Vi ser många möjligheter att utveckla fastigheten för befintliga verksamheter och parallellt driva det långsiktiga utvecklingsarbetet i linje med översiktsplanen för Tumba och med kommunens samhällsbyggnadsstrategi. Förvärvet är ytterligare ett led i att förstärka vår närvaro i södra Stockholm, där vi det senaste året gjort flera större förvärv om totalt 100 000 kvm.”