Stadium Outlets etablering i InfraCity/Bredden är bolagets fjärde i Stockholmsregionen och planeras att öppna under kvartal 4. Etableringen är ett starkt komplement till det befintliga utbudet i klustret sport & fritid. Stadium Outlets lokaler ligger i bästa skyltläge mot E4 och Breddenvägen, där fler än 80 000 bilar passerar dagligen.

– Det här är ytterligare en uthyrning som ligger helt i linje med vår strategi att attrahera marknadsledande aktörer i starka branscher och skapa starka kluster. I och med att vi nu har brist på handelsytor i InfraCity/Bredden arbetar vi aktivt med utveckling av beståndet för att skapa ytterligare attraktiva butikslokaler, säger Thomas Sipos, VD Profi Fastigheter.