InfraCity är en plats som rymmer både förändring och minnen. Genom en omvandling från kontorsområde och handelsplats är vår vision för InfraCity och Bredden att skapa en av Storstockholms trevligaste stadsdelar.

Men hur kan man visualisera det som ännu inte finns?

Vi bjöd in studenterna från Masterprogrammet CRAFT! på Konstfack för att på plats undersöka detta och andra frågor som: Hur kommer samtidens hantverk att kommunicera med kommande generationer? Vad är konstnärens roll i en stadsdel i förändring?

Inspirerade av platsens historia, bland annat Lars Gullstedts tidiga visioner, presenterade studenterna sina tankar i grupputställningen ’Tearable Craft’. Under kursen MiniMax utmanades studenterna att uttrycka sina egna konstnärliga idéer på en allmän plats. De var begränsade i sitt material val, istället för ädelmetall, glas och textil var studenterna hänvisade till att arbeta med material som är en del av kontorets vardag – paper, kartong och plast. I utställningen som har varit öppen i två månader visar eleverna storskaliga modeller av sina idéer och reflektioner kring platsen samt bearbetar sina egna arbetsmetoder inför sina kommande examensprojekt.

Genom samarbetet har vi sett att hantverk har förmågan att förvandla ett utrymme, visualisera idéer och möjlighet att förändra världen. Våra fastigheter skall vara kända för att vara trygga, säkra och kreativa platser. Vi ser att konst kan skapa och fördjupa samtal och relationer. I det sammanhanget ser vi  Konstfack som en intressant samarbetspartner för att utforska dessa idéer och i förlängningen skapa en starkare identitet för områden i förändring.