Fastigheten omfattar 13 000 kvm uthyrningsbar yta och är fullt uthyrd till två hyresgäster på längre avtal, varav den ena är en statlig myndighet. Intea Fastigheter AB (publ) tillträder fastigheten den 7 juli.

Thomas Sipos, VD:

”Vi har under vårt drygt 7-åriga ägande arbetat aktivt med förvaltning och utveckling av Karlsro 1. När nu fastigheten är färdigutvecklad och fullt uthyrd känns det väldigt bra att lämna över det fortsatta ägandet till Intea, som är specialiserade på förvaltning av samhällsfastigheter”.