Profi Fastigheter har beslutat att välja in Per Rutegård i styrelsen och samtidigt utse honom till ordförande. Per Rutegård har god kunskap om Profi Fastigheter och sitter sedan en tid tillbaka i bolagets investeringskommitté. I rollen som ordförande skall Per förstärka styrelsens arbete med den fortsatta strategiska utvecklingen av koncernen.

Per Rutegård har under 25 års tid varit aktiv på svenska fastighetsmarknaden och har stor erfarenhet av att driva och utveckla partnerägda bolag. Han är medgrundare av Aros Bostad och Vencom Property Partners och är utbildad civilekonom.

Bolagets fyra delägare fortsätter sina engagemang i Profi Fastigheter och i styrelsen. Styrelsen består nu av Per Rutegård (ordförande), Anders Sylvén, Per Afrell, Staffan Olsson och Thomas Sipos.

”Vi är jätteglada över att knyta Per närmare bolaget. Efter att ha säkrat nytt kapital till vårt femte och största investeringsbolag står vi inför en spännande framtid i en allt mer föränderlig omvärld med stora möjligheter. Här kommer Pers erfarenhet och kompetens väl till pass både vad gäller investerings- och kapitalmarknaden samt den fortsatta utvecklingen av Profi Fastigheter”, säger Thomas Sipos.

”Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet att vara med och utveckla Profi vidare. Bolaget har en mycket kompentent och affärsdriven organisation, som har alla förutsättningar att stärka sin marknadsposition ytterligare framöver”, säger Per Rutegård.

För mer information:

Thomas Sipos, Koncernchef +46 709 806 6060 – thomas.sipos@profi.se

Per Rutegård, Ordförande +46 708 479 380 – per.rutegard@profi.se