Etableringen är Folkets Möblers tredje butik, sedan tidigare har man även butiker i Norrköping och Borås.

Bredden/InfraCity är beläget utmed E4:an mellan Stockholm och Arlanda, och omfattar lokaler för handel, möten, service och kontor. Profi Fastigheters bedriver ett omfattande förändringsarbete i syfte att utveckla området och platsen till en levande och attraktiv stadsdel med starkt fokus på hållbarhet.