Samhällsengagemang 2017-11-21T14:28:56+00:00

Vårt samhällsengagemang

Profi Fastigheter har under en tvåårsperiod ingått ett samarbete med Hand-in-Hand om finansiering. Samtliga medarbetare har också erbjudits att delta privat. På ett år har vi åstadkommit mycket i vår by, Pakkanadu: 243 kvinnor har påbörjat sin entreprenörsutbildning, 180 människor har genomgått hälsoundersökning, där barn under 5 år fått näringstillskott. 30 barn har fått stödundervisning för att på ett bättre sätt klara skolan och 826 djur och boskap har genomgått veterinärundersökning. Dessutom har informationsmöten ägt rum i byn för att informera om barns rättigheter och vikten av att barn ska gå i skolan.

Bildkälla: Hand in Hand

Läs om vårt besök i Pakkanadu

I februari 2017 åkte våra medarbetare Anna Gruneau och Philip Niklasson till Indien för att besöka företagets Hand in Hand-projekt i byn Pakkanadu. Läs om besöket i artikeln från Fastighetsnytt.

“Profi på besök i Hand in hand-byn Pakkanadu” – Fastighetsnytt 2017-04-13

Profi Fastigheter stöttar Hand in Hand

Under december 2014 startade Profi Fastigheter ett samarbete mot fattigdom och barnarbete tillsammans med organisationen Hand in Hand. Organisationen har som mission att bekämpa fattigdom genom utbildning och företagande för framförallt kvinnor. Med ett speciellt program för hjälp till självhjälp erbjuds kvinnorna utbildning och träning som ger dem de rätta verktygen för att etablera små familjeföretag och därmed långsiktigt förändra situationen för sin familj.

Hand in Hands arbetsmetod är baserad på att lösningen på svår fattigdom är små familjeägda företag där individens kraft och entreprenörskap får fritt utlopp och därmed förändrar hela familjens situation. De mobiliserar framförallt kvinnor i självhjälpsgrupper och kombinerar utbildning och entreprenörsträning med möjlighet till mikrolån. Det motiverar och stöder dem att starta egna företag eller att utveckla redan befintlig verksamhet. Utbildningen består av att medlemmarna lär sig läsa, skriva, räkna och att driva ett mindre företag med allt vad det innebär av bokföring, kundrelationer och investeringskalkylering. Eventuella mikrolån får enbart användas till jobbskapande investeringar, aldrig till konsumtion.

Deras arbetsmodell kan delas in i fyra steg:

1. Hand in Hand mobiliserar människor i självhjälpsgrupper där de lär sig läsa, skriva, räkna samt får träning i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. I gruppen skapas en viktig social gemenskap där man stöttar varandra och arbetar mot tydliga mål.

2. När grundutbildningen är klar fortsätter utbildningen som är fokuserad på hur man kan starta och driva ett litet familjeföretag. I gruppen diskuteras olika möjliga branscher och inriktningar som exempelvis grönsaksodling, bageri eller skrädderiverksamhet.

3. Medlemmarna i självhjälpsgrupperna sparar regelbundet små summor. När de har visat sin finansiella disciplin samt fullföljt utbildningen kan de länka dem till ett låneinstitut där de erbjuds mikrolån. Lånen får enbart användas i deras affärsverksamheter, aldrig för konsumtion. Återbetalningsgraden är mycket hög och många medlemmar återkommer för att, genom ytterligare lån, expandera sin verksamhet.

4. När företaget är igång hjälper affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet och expansion. Tack vare företagen kan medlemmarna i våra självhjälpsgrupper öka sin familjs inkomst väsentligt, vilket innebär att familjemedlemmarna kan äta bättre, få bättre bostäder och få tillgång till livsnödvändiga mediciner när det behövs. Det ger också kvinnor och barn en starkare ställning och familjen får råd att låta sina barn gå i skolan.

Läs mer på www.handinhand.nu