Vårt samhällsengagemang

Profi Fastigheter samarbetar med Hand-in-Hand för att bekämpa fattigdom genom företagande. Under kommande två år stöttar vi Kirangi Village i Kenya – en by ca 65 km norr om Nairobi där 75% saknar gas eller el, 80 % lever på jordbruk, 85 % är arbetslösa och 90 % lever under ‘poverty index’. Med Hand-In-Hands arbete blir invånarna utbildade i företagande, engagerade i självhjälpsgrupper, stöttade i att starta småföretag m.m.

Under 2015-2017 stöttade vi byn Pakkanadu i Indien, dit två av våra medarbetare reste under projektets gång. Här kunde vi konstatera att hela 267 kvinnor engagerats i självhjälpsgrupper, 1 401 personer utbildats om barns rättigheter, 1 980 hushåll fått trädgårdsplantor, 628 personer fått tillgång till dator och mycket mer.

Bildkälla: Hand in Hand

Näringslivet möter Förorten

Näringslivet Möter Förorten är en eventbaserad rörelse för integration och mot segregation som för samman människor som inte möts så ofta om ens aldrig och får dem att mötas och lära känna varandra på lika villkor, med schack som hjälpmedel. Huvudeventet är en parschacksturnering där varje näringslivstopp paras ihop med en ungdom från förorten och sedan spelar de vartannat drag utan att konversera sinsemellan om dragen men gärna om annat.
Eventet anordnas varje år i Stockholm på Centralstationen.

På bilden vår CFO Anders Sylvén och Burak från Kvarnbyskolan.

Läs om vårt besök i Pakkanadu

I februari 2017 åkte våra medarbetare Anna Gruneau och Philip Niklasson till Indien för att besöka företagets Hand in Hand-projekt i byn Pakkanadu. Läs om besöket i artikeln från Fastighetsnytt.

“Profi på besök i Hand in hand-byn Pakkanadu” – Fastighetsnytt 2017-04-13

Profi Fastigheter stöttar Hand in Hand

Under december 2014 startade Profi Fastigheter ett samarbete mot fattigdom och barnarbete tillsammans med organisationen Hand in Hand. Organisationen har som mission att bekämpa fattigdom genom utbildning och företagande för framförallt kvinnor. Med ett speciellt program för hjälp till självhjälp erbjuds kvinnorna utbildning och träning som ger dem de rätta verktygen för att etablera små familjeföretag och därmed långsiktigt förändra situationen för sin familj.

Hand in Hands arbetsmetod är baserad på att lösningen på svår fattigdom är små familjeägda företag där individens kraft och entreprenörskap får fritt utlopp och därmed förändrar hela familjens situation. De mobiliserar framförallt kvinnor i självhjälpsgrupper och kombinerar utbildning och entreprenörsträning med möjlighet till mikrolån. Det motiverar och stöder dem att starta egna företag eller att utveckla redan befintlig verksamhet. Utbildningen består av att medlemmarna lär sig läsa, skriva, räkna och att driva ett mindre företag med allt vad det innebär av bokföring, kundrelationer och investeringskalkylering. Eventuella mikrolån får enbart användas till jobbskapande investeringar, aldrig till konsumtion.

Deras arbetsmodell kan delas in i fyra steg:

1. Hand in Hand mobiliserar människor i självhjälpsgrupper där de lär sig läsa, skriva, räkna samt får träning i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. I gruppen skapas en viktig social gemenskap där man stöttar varandra och arbetar mot tydliga mål.

2. När grundutbildningen är klar fortsätter utbildningen som är fokuserad på hur man kan starta och driva ett litet familjeföretag. I gruppen diskuteras olika möjliga branscher och inriktningar som exempelvis grönsaksodling, bageri eller skrädderiverksamhet.

3. Medlemmarna i självhjälpsgrupperna sparar regelbundet små summor. När de har visat sin finansiella disciplin samt fullföljt utbildningen kan de länka dem till ett låneinstitut där de erbjuds mikrolån. Lånen får enbart användas i deras affärsverksamheter, aldrig för konsumtion. Återbetalningsgraden är mycket hög och många medlemmar återkommer för att, genom ytterligare lån, expandera sin verksamhet.

4. När företaget är igång hjälper affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet och expansion. Tack vare företagen kan medlemmarna i våra självhjälpsgrupper öka sin familjs inkomst väsentligt, vilket innebär att familjemedlemmarna kan äta bättre, få bättre bostäder och få tillgång till livsnödvändiga mediciner när det behövs. Det ger också kvinnor och barn en starkare ställning och familjen får råd att låta sina barn gå i skolan.

Läs mer på www.handinhand.nu