Profi Fastigheter och SSM utvecklar bostäder vid Brommaplan

Profi Fastigheter har under en längre tid arbetat med utvecklingen av sitt bestånd vid Brommaplan i linje med Stockholms Stads översiktsplan. I samband med att arbetet övergår i en ny fas har Profi Fastigheter och SSM ingått avtal om att i ett gemensamägt bolag utveckla platsen med nya bostäder, service och verksamheter.