Profi Fastigheter köper i Ulvsunda

Profi Fastigheter utökar sitt fastighetsbestånd i Johannesfred/Ulvsunda genom att förvärva fastigheten Magneten 33 på Voltavägen 9-11. Fastigheten omfattar totalt 7 100 kvm lageryta och är fullt uthyrd. Genom förvärvet stärker Profi Fastigheter sin position ytterligare i Ulvsunda och utökar beståndet till 43 000 kvm kontor- och lagerytor i området.