Grönt ljus för bostäder i Turbinhallen

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt medger inte prövningstillstånd avseende överklagandet av bygglov för Profi Fastigheters och SSM´s bostadsprojekt Turbinhallen i Järla Sjö, Nacka. Därmed har bygglovet vunnit laga kraft och kan inte överklagas.