Profi Fastigheter och Panorama Bostad utvecklar bostäder på tak i Solna

Profi Fastigheter har tecknat avtal med Panorama Bostad AB om att i ett gemensamt ägt bolag utveckla lägenheter på taket av Profis fastighet Styckjunkaren 3 på Armégatan 38 i Huvudsta, Solna. Lägenheterna kommer upplåtas i bostadsrättsform med planerad försäljningsstart under kvartal 3, 2016.