Profi Fastigheter genomför omfattande kontorsuthyrning i Älvsjö

Profi Fastigheter hyr ut totalt 1 700 kvm kontorslokaler till mätteknikföretaget Sigicom AB i Kabelverket 2, även kallat Älvsjö 360. I och med uthyrningsaffären med Sigicom AB är fastigheten i det närmaste fullt uthyrd. Sigicom AB tillträder lokalerna den 1:a augusti.