Som ett led i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete placerade vi i maj 2018 ut 5 bisamhällen i anslutning till våra fastigheter i Bredden, Kista och Tumba. Totalt har 200 000 bin svärmat runt våra fastigheter och på så sätt bidragit till ökad pollinering vilket har givit 114 kg närproducerad färdig honung.
 
Hur blir det då honung från bin? Jo, bina hämtar nektar hos växternas blommor därefter tillför bina ett enzym till nektarn och då bildas honung, den placeras därefter i bikuporna och täcks med vax från bina.
 
Vill du veta mer? Kontakta Blomlöfs Bin som är vår samarbetspartner www.blomlofsbin.se