Earth Hour 365 dagar om året

För att uppmärksamma världens behov av klimatsmarta lösningar och minskad global energiförbrukning genomförs Earth Hour varje år i hela världen. På Profi Fastigheter arbetar vi aktivt 365 dagar om året med att spara och effektivisera vår energiåtgång samt satsar på alternativa fossilfria energislag där möjlighet finns såsom solceller, bergvärme.

Genom ett aktivt arbete med energieffektivisering reducerar vi våra direkta CO2-utsläpp från fastigheterna och vår totala CO-belastning låg 2018 på ca 10 kiloton. Utsläppen går kontinuerligt ner på jämförbart bestånd, men varierar över tiden med vårt fastighetsbestånd. Vi arbetar också för att kunna påverka våra indirekta CO2-utsläpp och har bland annat sedan 2016 ökat antalet laddplatser för elbilar i anslutning till våra fastigheter. I dagsläget har vi ca 180 laddplatser installerade som fullt nyttjade har möjlighet att bidra till minskade CO2-utsläpp med ca 260 ton/år. Vill du veta hur du påverkar klimatet med din livsstil, testa dig på WWF’s Klimatkalkylator.