Vårt idrottsengagemang

Idrottssponsring

Vi har valt att stödja Bollstanäs SK och Upplands Väsby hockey. Två föreningar i Upplands Väsby som representerar ungdomsbredd och hållbar elitsatsning. Att engagera sig i lokal idrottsföreningar är ytterligare ett sätt för oss att bidra till positiva krafter i de kommuner vi verkar i.

Foto: Arne Rundlöf/Väsby Hockey

Näringslivet möter Förorten

Näringslivet Möter Förorten är en eventbaserad rörelse för integration och mot segregation som för samman människor som inte möts så ofta om ens aldrig och får dem att mötas och lära känna varandra på lika villkor, med schack som hjälpmedel. Huvudeventet är en parschacksturnering där varje näringslivstopp paras ihop med en ungdom från förorten och sedan spelar de vartannat drag utan att konversera sinsemellan om dragen men gärna om annat. Eventet anordnas varje år i Stockholm på Centralstationen.