Vårt konstengagemang

På Profi Fastigheter vill vi utveckla våra fastigheter till en positiv kraft i närområdet. Vi ska agera hållbart inte bara miljömässigt och ekonomiskt – utan även socialt.

Många människor möter en fastighet varje dag. Fastigheter påverkar människor i det tysta. Därför spelar det roll hur de är planerade och vad de talar för språk. Konsten i och omkring en fastighet kan göra stor skillnad i människors liv. Den kan beröra och väcka tankar. Den kan skapa glädje. Därför är det naturligt för Profi med en långsiktig satsning på intressant konst i och kring våra fastigheter.

Götz verk i Bredden

Lothar Götz konstnärskap sträcker sig från platsspecifika väggmålningar och stora installationer till mindre målningar och teckningar. Götz utforskar arkitektoniska idéer och tankar om rymd och rumslighet och våra privata sfär. Karaktäristiskt för hans konst är de abstrakta geometriska formerna, fälten och linjerna i intensiva färgställningar, tätt intill varandra. Götz verk genomsyras av intryck från den närliggande miljön; platsen, byggnaden, dess invånare, den specifika situationen eller dess historia. Dessa verkligheter blandar han sedan med det imaginära. På samma sätt representerar många av hans målningar planlösningarna av idealiserade bostäder, ibland för specifika personer och ibland för en historisk plats.

Hertha Hillfon i Nordic Forum

På fastigheten Nordic Forum i Kista finns konstverk av Hertha Hillfon. Hillfon (1921- 2013) tillhör 1900-talets främsta svenska konstnärer och är en av de mest ansedda keramiska skulptörerna i Sverige under den tiden. Hon var nyskapande och rörde sig med lätthet mellan abstrakta experiment och bruksföremål, symboliska skulpturer och porträtt. Hon beskrivs tidigt som en lerans rebell men framför allt blir hon en hårt arbetande konstnär, nyfiken och ständigt i rörelse framåt.

Hertha Hillfon debuterade 1958 på Svenska slöjdföreningen. Genombrottet skedde 1959 vid hennes första separatutställning, på Artek i Stockholm. Hon blev banbrytande med sin fria, abstrakta och skulpturala keramik som stod i kontrast till tidens tradition. Hon deltog i uppmärksammade samlingsutställningar utomlands. En lång rad utställningar i Sverige följde – så sent som vid 80 års ålder på Skulpturens hus i Stockholm samt sju år senare på Waldemarsudde. Efter hennes död har flera uppskattade utställningar gjorts.

Jin Sook-So i Nordic Forum

Jin Sook-So föddes i Korea 1950 och är bosatt i Sverige sedan 1978. Efter studier i Seoul och Tokyo for hon till Stockholm och Konstfack. Det var den nordiska naturen med vårvinterns snösmältning och dagsmeja i svala färger och sommarljuset som lockade. Med konsekvens och nyfikenhet på nya material och tekniker har So utvecklats till en konstnär med helt egen profil: stram och meditativ med en suverän behärskning av redskapen. Avskalat enkelt, poetiskt och subtilt förenas östasiatiska och nordiska drag.

Jin-Sook Soo har gjort sig känd för sina poetiska arbeten utförda på tunna, genomskinliga dukar i stål. Hon har ständigt sökt nya uttryck i materialet genom att bränna eller måla duken, lägga på lager av silver eller guld, samt vika och sy i den. Hon arbetar ofta i färgskalan guld, brunt och beigt. Plus alla de metallfärgsschatteringar som kommer fram när man behandlar med värme.

Tearable Craft i Bredden

Bredden är en plats som rymmer både förändring och minnen. Genom en omvandling från kontorsområde och handelsplats är vår vision för Bredden att skapa en av Storstockholms trevligaste stadsdelar. Men hur kan man visualisera det som ännu inte finns? Vi bjöd in studenterna från Masterprogrammet CRAFT! på Konstfack för att på plats undersöka detta och andra frågor som: Hur kommer samtidens hantverk att kommunicera med kommande generationer? Vad är konstnärens roll i en stadsdel i förändring? Läs mer här.

Ulrika Sparres verk i Nordic Forum

Konst påverkar oss långt mer än de flesta av oss är medvetna om. Den stimulerar tankeverksamheten, väcker funderingar om den egna existensen och bidrar till människors mentala välmående. Den bidrar också till positiva, känslomässiga hågkomster och minnesbilder. Genom en medveten placering av konst i Nordic Forum vill vi bidra till intressanta möten och samtal människor emellan, så väl med konstnären som med den tillfälliga besökaren och med oss som arbetar här varje dag.

Ulrika Sparre (f. 1974) bor och arbetar i Stockholm. Hon utbildade sig på Konstfack och Gerrit Rietveld Academie i Holland. Ulrika Sparre arbetar med installation, skulptur, fotografi, film, performance och ljud. Ulrika Sparre har ställt ut på bl.a. Färgfabriken i Stockholm, Reykjavik Art Museum, Galleri Niklas Belenius, Varbergs Konsthall och Interaktiva Institutet. Hon har tilldelats Beckers konstnärsstipendium (2008) och Stockholms stads kulturstipendium (2012). Hon representeras av Stene Projects. www.ulrikasparre.com

Ulrika Sparres verk har flyttats från Bredden till Nordic Forum.

Kv Caroli

För det platsspecifika verket på Kv Caroli har Matthias van Arkel valt att kombinera två olika uttryckssätt som är kännetecknade för hans konstnärskap: spraymåleri och skulptur i platinasilikongummi. Tillsammans bildar de helheten som har fått titeln ”Depth and Surface” där Matthias leker med hur betraktaren uppfattar yta och djup. ”Spray Painting”, som intar två av torgets väggar, är vid första ögonkastet en spraymålning på väggytan, men under tiden som man betraktar målningen bildar dess mångfärgade penseldrag en känsla av djup där nya former uppstår. Samtidigt står skulpturen ”Looped Painting” lutad mot en av pelarna i rummet. Skulpturens komplexa färgspråk och utformning i kombination med den uppenbara tyngden gör att man inte kan undgå dess närvaro.

Matthias van Arkel är en av de mest framstående samtida konstnärer i Sverige, och har en masterexamen från Konstfack i Stockholm. Han har även studerat vid Kungliga Konsthögskolan i samma stad. van Arkel har ställt ut flitigt, både i Sverige och internationellt, och är representerad i flera offentliga och privata samlingar, däribland Moderna Museet. Han representeras av Cecilia Hillström Gallery i Stockholm.

www.matthiasvanarkel.com
www.chgallery.se/artists/matthias-van-arkel