Under de senaste åren har Profi fördjupat sitt engagemang i trygghetsskapande åtgärder tillsammans med andra fastighetsägare och kommuner. Trygghetsarbetet bedrivs både genom förebyggande aktiviteter och ökad väktarnärvaro kring våra platser.
 
Ett exempel på detta är satsningen på trygghet i anslutning till pendeltågsstationen Handen i samarbete med Haninge kommun sommaren 2018. Ny belysning i mänsklig skala, nya minimötesplatser utmed passagen från pendeltåget och nya accentfärger på delar av fasad och nya utomhussittmöbler. Ett annat exempel är utökad satsning på väktare i Kista där fastighetsägarna gemensamt sedan 2017 anlitar väktarfirma som rör sig där så behövs i arbetsplatsområdet och som är tillgänglig för både hyresgäster och fastighetsägare. Ytterligare exempel är förstärkt utomhusbelysning i Skälby, Jakobsberg och Brommaplan.